Ekogroszek VECTOR

Produkowany jest z wyselekcjowanego węgla kamiennego. Dzięki długoletnim doświadczeniom w branży energetycznej, jesteśmy w stanie pozyskiwać najlepszy surowiec dostępny na rynku.
Przy doborze surowca głównie zwracamy uwagę na:

  zawartość kamienia i innych zanieczyszczeń

  zawartość popiołu

  spiekalność

  wartość opałową


Linia technologiczna to najnowocześniejsze kruszarki, przesiewacze, przenośniki i urządzenia ważąco-pakujące. Etap pakowania prowadzony jest w specjalnie przystosowanej hali produkcyjnej. Umożliwia to kontrolowanie wilgotności pakowanego VECTORA. Cały proces produkcyjny odbywa się pod stałą kontrolą Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości.


W celu wyeliminowania elementów metalowych w wyprodukowanym ekogroszku zastosowano nowoczesny detektor metalu zainstalowany w ciągu linii technologicznej.


 

Jakość

W celu zapewnienia klientom najwyższej jakości wprowadzono w firmie bardzo restrykcyjne procedury kontroli jakości. Każda partia ekogroszku VECTOR poddawana jest kontroli w akredytowanym laboratorium IReast akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, nr AB 1275. Każda partia ekogroszku VECTOR testowana jest przez minimum pięciu użytkowników. Pozwala to na uzyskanie obiektywnej opinii od najważniejszych kontrolerów czyli klientów. Nadzorem produkcji ekogroszku VECTOR zajmują się osoby, które również są użytkownikami pieców retortowych. Daje to gwarancję uzyskania najwyższej jakości.

Parametry jakościowe