Dzień Edukacji Narodowej

Składamy najlepsze życzenia nauczycielom szkolnym i akademickim.
Życzymy satysfakcji z pracy zawodowej, sukcesów i aby trud jaki wkładacie w wykształcenie przyszłych pokoleń był zawsze doceniany